startside inkubator produkter lenker om oss    
STARTmill
 
 
 
     
 
 
Velkommen til STARTmill
     Samlokalisering av virksomheter som driver innen kunnskapsintensive næringer bidrar til å styrke muligheten for suksess. Å samle bedrifter som befinner seg på samme stadium i utviklingen virker også positivt. Rundt STARTmill er det et miljø som består av flere unge virksomheter - alle med entreprenøren arbeidende i selskapene ennå, mens kundene er store tunge industriselskaper. Disse omgivelsene gir det faglige og sosiale miljø - og ikke minst kundekompetanse - som er sentralt for utviklingen både for enkeltetablerere og mindre selskaper. Felles fysisk infrastruktur og samarbeid om tjenester for bedrifter som defineres inn under inkubatoren gir et forbedret kostnadsbilde for alle.

     Inkubatoren STARTmill retter seg mot bedrifter som er nyetablerte (maks. 3 år), eller personer med forretningsideer. Fokusområdet er bedriftsideer innen energisegmentet. STARTmill gir et tilrettelagt tilbud som letter bedriftenes hverdag ved at det finnes tilbud av IT-tjenester, telefonsvar, regnskap, kopiering/fax og internett. Tilrettelegging av "verktøy" for å kunne utføre jobben med å starte og utvikle en ny bedrift er sentralt, og dette innebærer tilgjengelighet av ferdig utstyrte arbeidsplasser med datautstyr og kommunikasjonsutstyr.

      Har du en bedrift eller en ide du tror kan ha nytte av å utvikle seg innenfor rammen av STARTmill? Ta kontakt med Inkubatorleder Per E. Rasmussen på per@cepheus.no eller telefon 93 01 81 04.


Oppdatert 12.09.2009
2009©Cepheus AS  All Rights Reserved