startside inkubator produkter lenker om oss    
Norge
www.startmill.com
www.cowbender.com
Utlandet
Hovedsamarbeidspartnere
     Cepheus as er etablert i et samarbeids- og utviklingsmiljø i Bergen. Den samlede kompetansen i miljøet gir bredde og dybde i vårt nettverk og kraft til en ambisiøs satsing for å skape nye muligheter

EnergiUnion A/S leverer utstyr og tjenester innen områdene energiforsyning og informasjonsteknologi for energibransjen.

MultiControl A/S utvikler og leverer utstyr, tjenester og systemer innen området industriell automasjon. .

SYSLAB International A/S driver kompetanseutviklings- og omstillingsprogrammer i Norge, Russland og Litauen.

Oppdatert 29.09.2009
2009©Cepheus AS  All Rights Reserved