startside inkubator produkter lenker om oss    
Daglig leder
Per E. Rasmussen
 
 
Om selskapet
Cepheus as ble stiftet i 1998. Selskapet eies av daglig leder Per Erik Rasmussen og Eivind Roska.

Fra høsten 2002 har selskapet vært etablert i et nytt kontorfelleskap og har samtidig utvidet forretningsområdene fra bare konsulentvirksomhet til også å levere kurspakker og å drive inkubatorvirksomhet. Selskapet ble i 2004 oppkapitalisert, og ønsker å vokse gjennom å ha medarbeidere med høy faglig og sosial kompetanse, oppbygging av strategiske allianser med andre selskaper samt oppbygging av et aktivt kompetansenettverk som omfatter ansatte i selskapet, samarbeidspartnere og kunder.

Cepheus A/S
Kanalveien 119
N-5068 Bergen

Tel: +47 93 01 81 04
Fax: +47 55 27 71 11

E-mail: per@cepheus.no

Org. nr. NO 980 580 601 MVA